Payment Methods

วิธีการชำระเงินและการแจ้งการชำระเงิน

Information Request

+66 02 362 4567

OR

กรุณาระบุข้อความในภาพ

ท่านสามารถชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ลาโบตรอน เมดิคอล จำกัด
เลขที่ 088-2-20551-9 สาขาถนนรามอินทรา