Labotron Products

ผลิตภัณฑ์ของลาโบตรอน เมดิคอล

Information Request

+66 02 362 4567

OR

กรุณาระบุข้อความในภาพ

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอัตโนมัติ BSM370

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงอัตโนมัติ BSM370 ใช้งานง่าย เหมาะกับแผนกผู้ป่วยนอกที่มีจำนวนผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เพียงขึ้นยืนบนเครื่อง เครื่องจะทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้อัตโนมัติ ใช้เวลาในการวัดเพียง 7 วินาที มีความถูกต้องแม่นยำสูง ช่วงในการวัดส่วนสูง 90-200 เซ็นติเมตร ช่วงในการวัดน้ำหนัก 2-250 กิโลกรัม พร้อมแสดงค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

Back