Labotron Products

ผลิตภัณฑ์ของลาโบตรอน เมดิคอล

Information Request

+66 02 362 4567

OR

กรุณาระบุข้อความในภาพ

เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ VOTEM VP-1200

เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการหายใจและอุณหภูมิของร่างกาย สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ เลือกหน้าจอแสดงผลได้ 6 รูปแบบ เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน ใช้งานง่าย มีความถูกต้องแม่นยำสูง

Back