Labotron Products

ผลิตภัณฑ์ของลาโบตรอน เมดิคอล

Information Request

+66 02 362 4567

OR

กรุณาระบุข้อความในภาพ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump HY-800A

ใช้งานง่าย การตั้งค่าต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถเปลี่ยนอัตราการไหลของสารละลายโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่อง ใช้ได้กับ Infusion set ทุกยี่ห้อ

สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายดังนี้ Flow Rate mode, Time/Volume mode, Drug/Weight mode และ Stage mode

มีตัวยึดเครื่องซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งกับเสาแนวตั้งหรือราวเตียงแนวขวาง ทำให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น

Back