Labotron Products

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพดีครบวงจร

Information Request

+66 02 362 4567

OR

กรุณาระบุข้อความในภาพ

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน BPBIO320

ใช้งานง่าย เพียงสอดแขนเข้าที่เครื่องแล้วกดปุ่มเพื่อเริ่มการวัดด้วยเทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น ใช้เทคนิคการวัด Upload-pressurized Automatic Sphygmomanometer ทำให้ไม่เจ็บจากการบีบรัดด้วยแรงดันที่มากเกินไป มีความถูกต้องแม่นยำสูง มีเสียงภาษาไทยแนะนำการใช้งานและอ่านค่าการวัด เครื่องสามารถตรวจวัดความดัน Systolic, Diastolic, Pulse, Mean arterial pressure, Pulse pressure, Pressure Rate Product และใช้เวลาในการวัดเพียง 30 วินาที

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอัตโนมัติ BSM370

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงอัตโนมัติ BSM370 ใช้งานง่าย เหมาะกับแผนกผู้ป่วยนอกที่มีจำนวนผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เพียงขึ้นยืนบนเครื่อง เครื่องจะทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้อัตโนมัติ ใช้เวลาในการวัดเพียง 7 วินาที มีความถูกต้องแม่นยำสูง ช่วงในการวัดส่วนสูง 90-200 เซ็นติเมตร ช่วงในการวัดน้ำหนัก 2-250 กิโลกรัม พร้อมแสดงค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ EIKON

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ EIKON 200M
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่ต้นแขน สามารถคำนวณความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ที่เป็นสาเหตุของหลอดเลือดในสมองแตก และแ...
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ EIKON 200A
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติรุ่นมาตรฐาน แสดงค่าความดันบน ความดันล่าง และชีพจร
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ EIKON 420M
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติรุ่นข้อมือ เหมาะสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงการวัดความดันที่ต้นแขน หรือผู้ที่ต้องการความสะดวกในการใช...

เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานชองหัวใจ

เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ VOTEM VP-700
เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อั...
เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ VOTEM VP-1000
เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อั...
เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ VOTEM VP-1200
เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อั...
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบภายนอก VOTEM VP-700SN
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็...

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

All Digital Pluse Oximeter MD30013
เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และอัตราการเต้นของหัวใจ ขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้งานง่าย ค่าการวัดที่ถูกต...
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ
วัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง วัดได้ตั้งแต่ 0-100% มีความคลาดเคลื่อนเพียง +-2% วัดอัตราการเ...

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump HY-800A
ใช้งานง่าย การตั้งค่าต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถเปลี่ยนอัตราการไหลของสารละลายโดยไม่ต้องหยุด...
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Syringe Pump HY-900B
ใช้งานง่าย การตั้งค่าต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถเปลี่ยนอัตราการไหลของสารละลายโดยไม่ต้องหยุดก...