Labotron Products

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพดีครบวงจร

Information Request

+66 02 362 4567

OR

กรุณาระบุข้อความในภาพ

ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ชั้นนำ มาตรฐานสูง รับประกันความพึงพอใจ

เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อั...
เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อั...
เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อั...
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็...
วัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง วัดได้ตั้งแต่ 0-100% มีความคลาดเคลื่อนเพียง +-2% วัดอัตราการเ...